§ Regulamin §


I. Informacje ogólne
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym Pomidorladnia.pl, ul. Gady 1, 11-001 Dywity,  zamieszczonym pod adresem internetowym https://www.pomidorlandia.pl zwanym dalej Sklepem.
2.  Sklep internetowy umożliwia dokonywania zakupów przez Internet.
3.  Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie w systemie wysyłkowym.


II. Sprzedaż
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronach sklepu przez kupującego.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru.
7. Towar zostaje wysłany w pierwszym roboczym dniu po otrzymaniu zapłaty za towar na konto sklepu.
8. Zapłaty za towar można dokonać poprzez serwis Dotpay lub przelewem bankowym na konto sklepu.
9. Nie wystawiamy faktur VAT, do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest rachunek, dołączany w postaci drukowanej do przesyłki.

III. Wysyłka towaru
1. Towar jest starannie pakowany i należycie zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej
3. Towar wysyłany jest listem poleconym.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.
5. Jeżeli towar wysłany przez sklep Pomidorlandia.pl nie zostanie odebrany przez adresata i wróci do nas może zostać ponownie wysłany do adresata po tym jak ponownie uiści on opłatę za nadanie tej przesyłki i pokryje nasze koszty związane z opłaceniem niedostarczonej przesyłki

IV.Gwarancja zwrotu
1. Sklep udziela gwarancji zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania w przypadku, gdy towar dojdzie wadliwy lub z oznakami wyraźnie obniżonej użyteczności.
2. Towar zwracany nie może być używany.
3. Zwroty należy przesłać na adres sklepu z dopiskiem REKLAMACJA.
4. Reklamacja powinna być poprzedzona kontaktem ze sklepem w celu wyjaśnienia usterek towaru.
5. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu.
6. Koszt transportu reklamowanego produktu jest pokrywany przez Kupującego

V. Ochrona danych osobowych
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Pomidorlandia.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Zamawijącego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Zamawiającego są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych Zamawiającego posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Pomidorlandia.pl
4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówień ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie, pisząc na adres administratora sklep@pomidorlandia.pl z dopiskiem: Dane osobowe.

VI. Prawo autorskie

1. Żadna część jak i całość treści, opisów oraz zdjęć zawartych na stronie Pomidorlandia.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody sklepu Pomidorlandia.pl.